На 11.06.2019 г. в Областна управа гр. Бургас беше представено проучване . Беседата беше открита от д-р Лозана Василева – заместник – министърът на Министерство на земеделието, храните и горите. Проведеното статистическо проучване е изготвено от Европейската комисия, на базата на въпроси и интервюта с близо 28 000 граждани на ЕС от всички държави членки. Въпросите, на които гражданите са отговаряли, са свързани с честотата на консумация на продукти от риболов и аквакултури. Изследват се и основните критерии при избор за закупуване на тези продукти, както и предпочитанията по отношение на произхода им. Организатори на събитието са МЗХГ, ИАРА, в сътрудничество с Постоянното представителство на Република България в ЕС. На представянето на проучването присъстваха Франгискос Николиан и София Ламприаниду, представители на Главна дирекция “Морско дело и рибарство” от ЕК,  Димитър Вълков – представител на ИАРА, областният управител на Бургас Вълчо Чолаков, както и кметът на морския град Димитър Николов. В работната среща участва и екипа на МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ.