Националната Рибарска Мрежа проведе на 12 юни 2020г., онлайн обучение на тема „Мерки от ПМДР 2014-2020 за преодоляване на последиците от COVID-19 в сектор „Рибарство и аквакултури“. Подготовка и електронно подаване на проектни предложения.“ Публикуваме презентациите от обучението.

/assets/upload/files/2.6_Covid_last.pptx

/assets/upload/files/Measure_1.9.pptx

/assets/upload/files/Presentation_m._5.4_COVID-19.pptx