По повод Международния ден на Черно море, 31 октомври,СНЦ"ЧЕРНОМОРСКИ ИНСТИТУТ" проведе 11-тото издание на Националната кръгла маса „Морето - граница или врата“.
Станалата традиционна кръгла маса привлече вниманието и участието на учени в две от обявените тематични области, обявени от нас области – „Морето – политика и икономика“ и „Морето – бит и култура“.
Участниците в кръглата маса бяха приветствани от зам.–кмета по околна среда на Община Бургас Руска Бояджиева и чрез поздравителен адрес от Председателя на Парламентарната комисия по околна среда в 44 НС Ивелина Василева.
Докладите бяха много интересни и предизвикаха оживени дискусии – за капацитета на страната в синята икономика, морските дестинации за отдих, културно исторически зони на Черно море, градска морска култура.
Изключителен интерес предизвика представянето на стратегията на МИРГ Несебър с потенциалните възможности за участие в развитието на Несебър. Специфичното е, че за да се кандидатства с проект тук, няма териториално изискване – т.е. не е необходимо да имате регистрация или местожителство на територията на Община Несебър.Единствено дейностите по проекта следва да се извършват на територията на Община Несебър. Възможности за всеки да създаде свой проект, но на принципа всички за развитието на Несебър.
Значителен интерес предизвика и представянето на Еко парк „Вая” от представители на Фондация „Виа понтика”.
Родиха се идеи и за бъдещите тематични направления на кръглата маса.
На 11- тата годишнина на форума „Морето – граница или врата” смело можем да заявим: Формирахме ядро от съмишленици, което е показало полезност и се надяваме в бъдеще да бъде истински припознато като пряк участник в програмите за развитие, свързани с българския Черноморски регион.
Благодарим на всички за помощта при утвърждаването на Националната кръгла маса "Морето – граница или врата” като средище на идеи за развитието и проперитета на Черноморския регион!