Коронавирус: Бърза реакция и временна рамка за мерките за държавна помощ

Повече информация на сайта на Консултативен съвет за Черно море https://www.blsaceu.eu/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=38&cntnt01returnid=34