"КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ БУРГАС" ще бъде финансиран по проект "Създаване на нов туристически продукт за популяризиране на туристическите атракции в община Несебър - VR Nesebar". Проекта е на стойност 75 000лева със срок на изпълнение на 12 месеца. Дейности по проекта предвиждат заснемане на 50 обекта в рибарската територия, които ще бъдат включени в VR NESEBAR. Виртуални разходки и снимкови галерии, оформяне на интернет платформа и мобилно приложение са сред заложениет дейности за финансиране. По Мярка 3.1. „Развитие на нови туристически продукти и атракции“ е предвиден общ размер на БФП - 780 000 лв.. По мярката са подадени проектни предложения за обща стойност: 1 200 809.12 лева. Петко Георгиев-управител на КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ изрази увереност, че този съвременен начин за представяне на атрактивните забележителности на рибарски район Несебър, ще доведе нови посетители в крайморските градчета и селца. Договора е подписан мeжду Министерство на земеделието, храните и горите, МИРГ Несебър-Месемврия и "КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ БУРГАС" и e финансиран по Програма за морско дело и рибарство. На подписването на договора присъстваха Виктор Борисов-заместник кмет "Правно обслужване и общинска собственост" и Галина Бабева- директор на дирекция „Управление на проекти по еврофондове и екология“ в община Несебър.
Изображението може да съдържа: един или повече хора, стоящи хора и на закрито