Заповед на председателя на УС на МИРГ "Несебър-Месемврия" за одобряване на  списък с  външни експерти-оценители по Мярка 3.1. 

/assets/upload/files/odobreni_kandidati_3.1.pdf