Заповед на председателя на УС на МИРГ "Несебър-Месемврия" за одобряване на  списък с  външни експерти-оценители по Мярка 2.2. 

/assets/upload/files/odobreni_kandidati_2.2.pdf