Заповед за избор на външни експерти – оценители за участие в комисия за подбор на проектни предложения по процедура № BG14MFOP001-4.017 – „Инвестиции в преработка и маркетинг в сектора на рибарството и аквакултурите в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“.

/assets/upload/files/zapoved_54_ot_08.06.2020_spisk_odobren_kandidati_ekspert-oceniteli_mjarka_1.2.pdf