Заповед за избор на външни експерти – оценители за участие в комисия за подбор на проектни предложения по мярка 1.2 „Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство” в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“.

/assets/upload/files/zapoved_54_ot_08.06.2020_spisk_odobren_kandidati_ekspert-oceniteli_mjarka_1.2.pdf