Над 70 представители, свързани със сектор „Рибарство“ – Министерството на земеделието, храните и горите, ДФ „Земеделие“ – РА, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Местни инициативни рибарски групи, общини, нестопански организации и бенефициенти по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) на втората годишна работна среща пРЕДСТАВИТЕЛИна Националната рибарска мрежа (НРМ).
Годишната среща, провеждаща се днес в столичния Парк хотел „Москва“ е на тема „Добри практики и управление на риска при изпълнение и отчитане на проекти по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020“. Тя има за цел да подпомогне бенефициентите по ПМДР 2014-2020 при изпълнението и отчитането на одобрени проекти, включително бенефициенти по трите извънредни COVID-19 мерки, насочени към преодоляване на икономическите последствия от пандемията. В срещата участваха представители на МИРГ Несебър-Месемврия.