В изпълнение на Стратегиите за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ в Р България, на 18 и 19 октомври 2018 г. в град Хисаря се проведе първата работна среща между екипите за управление на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, МИРГ „Бургас-Камено“, МИРГ „Бяла-Долни чифлик -Аврен, МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ , МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ , МИРГ „Пазарджик“, МИРГ „Несебър -Месемврия“ и МИРГ „Поморие“.
В работната среща взе участие и г-н Георги Стратиев – Началник отдел „Информационни системи“ към Централно координационно звено /ЦКЗ/ на Министерския съвет /МС/, който представи нагледно как се създават процедури за кандидатстване по мерки от стратегиите на МИРГ