Във връзка с постъпил въпрос по процедура по подбор на проекти ВG14MFOP001-4.017 на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, Мярка 1.1. „Инвестиции в преработка и маркетинг  в сектора на рибарството и аквакултурите" публикуваме отговор.

/assets/upload/files/otgovar_mjarka_1.1.pdf