Въпроси и отговори по условия за кандидатстване, по процедура чрез подбор на проекти  BG14MFOP001-4.037 МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ от Стратегия на МИРГ „Несебър – Месемврия“.

Отговорите можете да видите тук:  /assets/upload/files/vprosi_i_otgovori_mjarka_2.2_-_2020.pdf