8230 гр. Несебър, ул. “Плиска” № 1, офис № 1

тел: +359 088 776 4834
Златомира Мострова
изпълнителен директор

тел: +359 089 301 3333
Румен Кулев
председател на МИРГ гр. Несебър